Zasady ochrony danych osobowych

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z AKTYWNOŚCIĄ W E-SKLEPIE

Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum przetwarza jako Administrator dane osobowe kupujących w ramach procesu zakładania konta użytkownika i dokonywania zakupów.
W celu prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Sprzedawca wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym Kupujący może się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl.

Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w celu:
a. założenia Konta użytkownika, na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO );
b. realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek administratora);
c. w innych celach zakomunikowanych Kupującemu w przypadku podawania przez niego danych osobowych.

Dane osobowe Kupującego, chronione zgodnie z przepisami, o których mowa wyżej nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie, t.j. sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego realizującego płatność za pośrednictwem PayU w celu obsługi realizacji tej płatności oraz w celu wypełnienia przez PayU obowiązków wynikających z obsługi realizowanych płatności i innych przepisów prawa. Z momentem przekazania danych osobowych w wyżej wskazanym zakresie, w szczególności obejmujących dane dotyczące transakcji lub karty płatniczej, PayU staje się administratorem przekazanych danych osobowych. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego podmiotom realizującym usługę dostarczenia zamówionego produktu, w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi. Podmiot realizujący tę usługę staje się administratorem przekazanych danych osobowych.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone są w klauzuli informacyjnej udostępnianej Kupującemu w momencie podania danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium