Klauzula informacyjna (transakcja zakupu)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum w związku z założeniem konta użytkownika sklepu internetowego

Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przesłanym zapytaniem jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum (pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa), dalej: Administrator.

Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu w sklepie internetowym Zamku Królewskiego w Warszawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Odbiorcy danych osobowych
Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom uczestniczącym, na zlecenie Administratora, w realizacji transakcji zakupu (np. firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, firmom logistycznym, operatorowi płatności). Dane osobowe mogą być także udostępniane stronom umów zawartych przez Administratora w związku z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi to podmiotami Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji transakcji zakupu w sklepie internetowym, jego rozliczenia i dokumentacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji transakcji zakupu. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości realizacji transakcji zakupu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

Prawo skargi
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących podanych przez Panią/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium