Klauzula informacyjna (transakcja zakupu)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum w związku z zakupem

Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przesłanym zapytaniem jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum (pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa), dalej: Administrator.

Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu w sklepie internetowym Zamku Królewskiego w Warszawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a także, w przypadku zakupów dokonywanych w przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek administratora) w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1740) oraz przepisami finansowo-księgowymi w celu wypełnienia tych obowiązków. W przypadku wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe mogą być przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych.

Odbiorcy danych osobowych
Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom uczestniczącym, na zlecenie Administratora, w realizacji transakcji zakupu (np. firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, firmom logistycznym, operatorowi płatności). Dane osobowe mogą być także udostępniane stronom umów zawartych przez Administratora w związku z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi to podmiotami Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji transakcji zakupu w sklepie internetowym, jego rozliczenia i dokumentacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych w celu zakupu jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji transakcji zakupu. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości realizacji transakcji zakupu. W przypadku podania danych osobowych w celach marketingowych lub promocyjnych, podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości otrzymywania informacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Prawo skargi
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących podanych przez Panią/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium