Klauzula informacyjna (newsletter)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum

Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przesłanym zapytaniem jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum (pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa), dalej: Administrator.

Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia możliwości otrzymywania newslettera, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie takich informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poprzez podanie adresu e-mail. W takim przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wysyłania newslettera. Wyrażona w podany sposób zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych osobowych
Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być także udostępniane stronom umów zawartych przez Administratora w związku z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi to podmiotami Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępniane stronom  umów zawartych przez Administratora w związku z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi to podmiotami Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, w przypadkach niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wysyłanie newslettera.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Prawo skargi
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących podanych przez Panią/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium